Novinka

cvičenie pre mamičky a detičky. MC Papučka v spolupráci s Peťkou Lazovou pripravuje spoločné cvičenie pre mamičky a detičky. V rámci jednotlivých lekcií budeme využívať rôzne pomôcky – fitlopty, malé lopty-overbaly, plastové guľôčky, kruhy a pod. Spoločne sa naučíme nové riekanky, pesničky a