1. v počítači: Vypíšte tlačivo v excelovskom súbore a na druhom hárku sa Vám automaticky samé vyplnia štítky, ktoré stačí vytlačiť, vystrihnúť a pripevniť na predávanú vec (vzniká menej chýb, štítky sú lepšie čitateľné a nedochádza k zámene písmen pri predaji).
  2. ručne: Vytlačíte tlačivo a vypíšte ho ručne, rovnako ručne vypíšete vlastné štítky (napr. samolepiace štítky).

Na burzu prinesiete vypísane a podpísané tlačivo, poplatok, označené a roztriedené veci.

Tipy na vyplnenie tlačiva na burzu